Ben & Jerry's Baked Alaska Ice Cream
500 ml Becher ..
6,20 €
Ben & Jerry's Bohemian Raspberry Ice Cream
500 ml Becher ..
6,20 €
Ben & Jerry's Caramel Chew Chew Ice Cream
500ml Becher ..
6,20 €
Ben & Jerry's Chocolate Fudge Brownie Ice Cream
500 ml Becher ..
6,20 €
Ben & Jerry's Chocolate Macadamia Ice Cream
500 ml Becher ..
6,20 €
Ben & Jerry's Chunky Monkey Ice Cream
500 ml Becher ..
6,20 €
Ben & Jerry's Cookie Dough Ice Cream
500 ml Becher ..
6,20 €
Ben & Jerry's Fairly Nuts Ice Cream
500 ml Becher ..
6,20 €
Ben & Jerry's N.Y.S.F.C Ice Cream
500 ml Becher ..
6,20 €
Ben & Jerry's Oh My! Apple Pie! Ice Cream
500 ml Becher ..
6,20 €
Ben & Jerry's Strawberry Cheesecake Ice Cream
500 ml ..
6,20 €
Ben & Jerry's The Vermonster Ice Cream
500ml Becher ..
6,20 €
Ben & Jerry’s Half Baked Ice Cream
500 ml Becher ..
6,20 €
Tiramisu
hausgemacht ..
3,50 €